• Zwroty i reklamacje

Działamy na zasadzie dropshippingu, co oznacza że nie magazynujemy towaru, zamawiany  jest on bezpośrednio u producenta w imieniu klienta - dlatego prosimy o przemyślane zakupy

W przypadku wad fabrycznych prosimy o kontakt bezpośrednio po dostarczeniu towaru.

Zalecamy przy zakupie odzieży porównywac podane wymiary z własnymi, nie zalecane jest kupowanie "na szybko" badz korzystajac z przyzwyczajen -  kazdy producent stosuje inna wymiarowke, roznice bywaja znaczne. 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

- Adresat: - Ja niniejszym informuję o moim/ odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

...............................................................................................

...............................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):  

...............................................................................................  

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):  

............................................................................................... 

- Adres konsumenta(-ów):

............................................................................................... 

- Podpis konsumenta(-ów):............................................ 
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 


- Data: ............................ 

Wzór formularza reklamacyjnego

 

Data zgłoszenia: …………………………..

Formularz reklamacyjny

 

REKLAMUJĄCY:

 

Nazwa firmy / imię i nazwisko: ………………………………………………………….............................................................

Adres: …..…………………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu i e-mail: …..…………………………………………………………........................................................................

Po naprawie produkt należy odesłać na adres: ….…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….............................................................

PRODUKT ZGŁASZANY DO REKLAMACJI:

Nazwa produktu: .……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer dokumentu zakupu i data zakupu: ……………………………………………………………………………………………………..

Adres pod którym znajduje się przedmiot zgłoszenia: .......………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opis wady: ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informacje:

  1. Decyzję o sposobie naprawy podejmuje gwarant.
  2. Reklamowany produkt musi być kompletny i czysty.
  3. W przypadku gdy naprawa jest realizowana poza siedzibą zgłaszającego, odpowiada on za właściwe zabezpieczenie przedmiotu reklamacji chroniące przed uszkodzeniem w transporcie.
  4. W przypadku usterki nie podlegającej gwarancji, sprzedawca ma prawo obciążyć zgłaszającego kosztami diagnozy oraz przesyłek kurierskich lub dojazdu technika na miejsce zgłoszenia. Aktualny cennik usług znajduje się na stronie www.gastroprofit.pl w zakładce „Serwis i usługi”.
  5. W przypadku usterki nie podlegającej gwarancji, zgłaszającemu zostanie przedstawiony kosztorys, na podstawie którego będzie miał możliwość podjęcia decyzji dotyczącej kontynuacji lub zamknięcia zgłoszenia.

 

……………………………

          podpis zgłaszającego

 

 

Sprzedawca poinformuje o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni.